Jednym z istotnych elementów procesu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie budowlanym jest wyznaczenie wymaganego czasu bezpieczenej ewakuacji (WCBE).  W przypadku obiektów budowlanych o niezłożonej architekturze stosuje się metody analityczne. W odniesieniu do obiektów o złożonej architekturze stosuje się narzędzia komputerowe pozwalające na symulację procesu ewakuacji ludzi z uwzględnieniem projektowanego układu i szerokości dróg ewakuacji. Również w przypadku przestrzeni, w których może znajdować się w warunkach normalnej eksploatacji duża liczba osób, stosuje się narzędzia symulacyjne do analizy cyrkulacji ludzi czy też określenia czasu "zapełnienia" i "opróżnienia" danej przestrzeni.

Wykorzystując zdobyte przez nasz zespół doświadczenie, w czasie realizacji projektów w odniesieniu do stacji metra w Griabmount w Brukseli, stacji kolejowej Louvaine-la-Neuve, czterokondygnacyjnej podziemnej stacji pre-metra Astrid w Antwerpii, centrów handlowych w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku, wykonujemy obliczenia analityczne WCBE na podstawie dokumentów PD 7974-6 i NFPA 130 oraz symulacje komputerowe. Do wyznaczenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji na drodze symulacji komputerowych wykorzystuje programy Pathfinder oraz buildingExodus.

ewak 2  nocna pozar hol

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry