Bazują na naszym doświadczeniu zdobytym podczas badań systemów wentylacji pożarowej w rzeczywistych obiektach budowlanych, opracowywania koncepcji funkcjonowania systemów oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego, systemów zapobiegania zadymieniu oraz badań w skali rzeczywistej, modelowej i obliczeń numerycznych oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie:

  • wyboru odpowiedniego rozwiązania zarówno w odniesieniu do nowoprojektowanych obiektów budowlanych, jak i istniejących poddawanych przebudowie, czy rozbudowie;
  • oceny poprawności przyjętych rozwiązań systemów wentylacji pożarowej;
  • oceny warunków ewakuacji;
  • opracowania strategii ewakaucji z uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej;
  • opracowania koncepcji systemów wentylacji pożarowej z uwzględnieniem rozmieszczenia i wymiarowania urządzeń oraz określenia sposobu funkcjonowania systemu;
  • opracowania zasad współdziałania stałych urządzeń gaśniczych (SUG) wodnych z systemami wentylacji pożarowej, w tym również z system wentylacji strumieniowej; 
  • przeprowadzenia pomiarów kontrolnych systemów wentylacji pożarowej;
  • wykonanie nieniszczących prób dymowych z wykorzystaniem metody gorącego dymu.

Wspieramy Inwestorów, Architektów i Projektantów branżowych przy projektowaniu wentylacji pożarowej w budynkach mieszkalnych, biurowych, centrach usługowo-handlowych, zamkniętych garażach, obiektach produkcyjno-magazynowych, tunelach drogowych i kolejowych, obiektach podziemnej infrastruktury komunikacyjnej i innych.

Wspieramy Rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie systemów wentylacji pożarowej, ewakaucji oraz współdziałania stałych urządzeń gaśniczych (SUG) z systemami wentylacji przy opracowywaniu ekspertyz techniczno-budowlanych. 

Chętnie uczestniczymy w nietypowych projektach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Nie jesteśmy związani z żadnym dostawcą urządzeń i elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego.   

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry