Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie projektowania systemów mechanicznej i grawitacyjnej wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych. Wspieramy Inwestorów, Architektów i Projektantów branżowych przy projektowaniu wentylacji pożarowej w budynkach mieszkalnych, biurowych, centrach usługowo – handlowych, zamkniętych garażach, obiektach produkcyjno – magazynowych, obiektach podziemnej infrastruktury komunikacyjnej i innych. Pomagamy przygotować koncepcje systemów wentylacji pożarowej z uwzględnieniem rozmieszczenia i wymiarowania urządzeń i elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz określenia sposobu funkcjonowania systemu. Chętnie uczestniczymy w nietypowych projektach.

Nie jesteśmy związani z żadnym dostawcą urządzeń i elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego.

Wykonujemy symulacje komputerowe w celu oceny skuteczności funkcjonowania wentylacji pożarowej oraz inne analizy związane z przepływem powietrza w obiektach budowlanych. Wykonujemy symulacje komputerowe na podstawie własnych koncepcji lub dostarczonych rozwiązań projektowych w różnych fazach procesu projektowego. Zajmujemy się oceną skuteczności funkcjonowania grawitacyjnych i mechanicznych systemów oddymiania, różnicowania ciśnień lub zabezpieczenia przed zadymieniem w obrębie dróg ewakuacji. Oferujemy także symulacje komputerowe przepływów powietrza na zewnątrz budynków. Dysponujemy własnym klastrem obliczeniowym. W realizowanych symulacjach wykorzystujemy oprogramowanie ANSYS Fluent, Fire Dynamics Simulator (FDS) oraz SMARTFIRE.  Doświadczenie pracowników firmy w prowadzeniu obliczeń numerycznych sięga 2001 r. W celu zapewnienia, jak najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych uczestniczym w seminariach, konferencja i szkoleniach.

Wykonujemysymulacje komputerowe procesu ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych o różnych funkcjach i złożoności. Celem analiz jest określenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE). Do obliczeń wykorzystujemy oprogramowanie Pathfinder, Evac oraz buildingExodus.

Realizujemy dedykowane szkolenia z zakresu systemów wentylacji pożarowej.  Program prowadzonych szkoleń dostosowany jest do indywidualnych wymagań klienta. Proponowane tematy szkoleń to rozwój pożaru w obiektach budowlanych, wymagania stawiane systemom wentylacji pożarowej, wymiarowanie systemów wentylacji pożarowej bazując na metodach zawartych w normach i wytycznych polskich, europejskich i amerykańskich (PN, BRE, BS, NEN, NBN, VDI i NFPA).

Posiadamy dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Zapraszamy do współpracy.

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry