Jesteśmy firmą specjalizująca się w opracowywaniu zasad funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach i obiektach inżynierskich, analizach numerycznych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), badaniach rozwoju pożaru w skali rzeczywistej w obiektach budowlanych oraz analizach rozprzestrzeniania się dymu z wykorzystaniem ciepłego dymu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas szkoleń i kursów w renomowanych ośrodkach zagranicznych takich, jak: University of Greenwich, University of Leeds oraz University of Edinburgh. Bierzemy udział w prowadzeniu badań rozwoju pożarów w skali rzeczywistej w Polsce i za granicą, symulacji komputerowych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów oraz badań z wykorzystaniem ciepłego dymu w różnego typu obiektach budowlanych.

W dniu 30.12.2019 r. firma została powołana na członka Podkomitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  PK nr 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

Zespół firmy ARDOR stanowią:

mgr inż. Ewa SZTARBAŁA – właściciel firmy od 2002 roku. Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w roku 2000 za pracę dotyczącą projektu instalacji wentylacji pożarowej części podziemnej budynku biurowego w Warszawie wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogdana Mizielińskiego.

Jest autorką i współautorką publikacji w czasopismach branżowych oraz konferencjach i seminariach z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych oraz zasad prowadzenia symulacji komputerowych rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu i ciepła z wykorzystaniem metody CFD.

Jest członkiem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

dr inż. Grzegorz Sztarbała - zatrudniony w firmie ARDOR od października 2013 r. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w roku 2002. Stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem w dziedzinie budownictwa otrzymał za rozprawę pod tytułem „Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelu w warunkach pożaru” w roku 2012 w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Począwszy od 2004 r. aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, gdzie jest członkiem grup roboczych TC191/SC1/WG5 – „Design and calulation methods for smoke and heat exhaust ventialtion systems” oraz TC191/SC1/WG9 – „Smoke control in covered vehicle parks”, w ramach której przewodniczy grupie zadaniowej opracowującej wymagania dotyczące analiz CFD.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej.

Jest autorem i współautorem publikacji w czasopismach branżowych oraz konferencjach i seminariach naukowych z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, zasad prowadzenia symulacji komputerowych rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu i ciepła z wykorzystaniem metody CFD oraz oddziaływania wiatru na obiekty budowlane

Autor poradnika „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra”, wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej w 2014 r.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITP w specjalności systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem, nr 60/2009.

W czerwcu 2016 r. wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową SITP.

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry