• Sztarbała G., Sztarbała E.:  Dobór scenariuszy do wymiarowania i oceny systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych, W: Conference Proceedings Seminarium naukowo – techniczne SITP „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, pp. 42-48. 2015 (in Polish);
  • Sztarbała E., Sztarbała G: Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Chłodnictwo i Klimatyzacja. No 5/2015. pp. 78–82. 2015 (in Polish); www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
  • Sztarbała E., Sztarbała G: Systemy mechanicznej wentylacji wzdłużnej tuneli drogowych w warunkach pożaru. Chłodnictwo i Klimatyzacja. No 8/2015. pp. 91–95. 2015 (in Polish); www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
  • Sztarbała E., Sztarbała G: Wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do opracowania koncepcji systemu wentylacji pożarowej tunelu drogowego. Chłodnictwo i Klimatyzacja. No 5/2016; pp. 76-80. 2015 (in Polish);  www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
  • Sztarbała G., Sztarbała E.:  Analiza rozwoju pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym oraz analiza rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku średniowysokiego – wyniki badań w skali rzeczywistej, obliczeń numerycznych oraz testów z ciepłym dymem, W: Conference Proceedings Seminarium naukowo – techniczne SITP „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, pp. 73-87. 2016 (in Polish).

© 2017 ARDOR All rights reserved | Webdesign: Joomedia Sp. z o.o. Joomla webdesign

Top