dniach 10 -12 paździenika 2019 r. w Zakopanym, odbyło się XV Jubileuszowe Seminarium Naukowo - Techniczne "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych". Organizatorem seminarium byli Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.

Drugiego dnia seminarium, Ewa i Grzegorz Sztarbała, przedstawili referat pt.: "Weryfikacja oddymiania tuneli drogowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań techniczo-budowlanych stosowanych w praktyce". Podczas referatu omówiono zostały rozwiązania systemów wentylacji tuneli drogowych w warunkach pożaru w kontekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytowanie (Dz. U. poz. 1642 z 2019 r.).

rys3    rys5    rys1

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry