W dniach 12 - 13 września 2018 r. w Jachrance k/Warszawy odbyły się już V Warsztaty szkoleniowe pt. "Projektowanie wentylacji pożarowej". Organizatorem tego wydarzenia jest Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Podczas pierwszego dnia seminarium dr inż. Grzegorz Sztarbała (ARDOR) poprawdził wykład pt. "Projektowanie wentylacji pożarowej w tunelach". Podczas wykładu zostały omówione stosowane rozwiązania systemów wentylacji w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach pożaru wraz ze wskazaniem zakresu ich stosowania. Szczególna uwaga została zwrócona na metodtykę wymiarowania systemu wentylacji wzdłużnej w warunkach pożaru.  

Drugiego dnia podczas sesji warsztatowej mgr inż. Ewa Sztarbała i dr inż. Grzegorz Sztarbała poprawdzili ćwiczenia pt. "Kompensacja powietrza do celów wentylacji pożarowej - problemy i rozwiązania".  Prowadzący zwrócili uwagę uczestników ćwiczeń na ważny element procesu wymiarowania systemów wentylacji oddymiającej, jaki jest zapewninie możliwości samokompensacji systemu. Poandto, na podstawie zrealizowanych prac i badań, zaproponowali zbiór zasad wymiarowania kompensacji powietrza do celów wentylacji pożarowej.

Wszystki, którzy uczestniczyli w naszych zajęcia serdecznie dziękujemy za udział i dyskusję merytoryczną .     

© 2017 ARDOR Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Agencja Interaktywna Joomedia Tworzenie stron Joomla

Do góry